7 Orang yang Doanya Diijabah

Allah memberikan kelebihan kepada beberapa hamba-Nya dengan diijabahnya doa mereka. Selama doa dan permohonan yang diucapkan oleh hamba tersebut masih dalam bentuk kebaikan dan bukan kezaliman. Kesembilan orang tersebut yaitu: 1. Orang yang Terkena Musibah dan dalam keadaan darurat (Mudhthar) Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam Surat An-Naml ayat 62. أَمَّنْ يُجِيبُ...